Ekumeniczna Wideopostylla to planowany prezent wszystkich Kościołów Chrześcijańskich dla wszystkich chrześcijan tradycji ewangelickiej na 500-lecie Reformacji. Będzie to zarejestrowany zbiór 60 kazań, będących komentarzami do poszczególnych tekstów biblijnych przeznaczonych jako podstawa homiletyczna na kolejne niedziele oraz święta w roku liturgicznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Będą one systematycznie rejestrowane i zamieszczane na stronie WWW Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”.

1. Kazanie na 1 niedzielę adwentową Ap 5, 1-5/ Ks. Grzegorz Brudny

2. Kazanie na 2 niedzielę adwentową Iz 63, 5-9/ Ks. Andrzej Konachowicz

3. Kazanie na 3 niedzielę adwentową Rz 15, 4-13/ Ks. Sławomir Pawłowski

4. Kazanie na 4 niedzielę adwentową 2 Kor 1, 18-22/ Ks. dr Marcin Undas

5. Wigilia Narodzenia Pańskiego J 7, 28-29/ Opłatek Instytutu Ekumenicznego KUL

6. Kazanie na 1 święto Narodzenia Pańskiego 1 J 3, 1-6/ Ks. Andrzej Łoś 

7. Kazanie na wtóre święto Narodzenia Pańskiego Iz 7, 10-14/ Abp Abel 

8. Kazanie na święto Szczepana Pierwszego Męczennika Ap 7,9-12 (13-17)/ Abp Grzegorz Ryś

9. Kazanie na Dzień Niewinnych Dzieci Ap  7,9-12 (13-17)/ Ks. Łukasz Zieliński

10. Kazanie na 1 niedziele po Narodzeniu Pańskim 1 J 2, 21-25/ o Grzegorz Kluz OP

11. Kazanie na Stary Rok – Sylwester 2 Mż 13, 20-22/ Bp Mieczysław Cisło

12. Kazanie na uroczystość Imienia Jezus Łk 2, 21/ Ks. Michał Makula

13. Kazanie na święto Objawienia Pańskiego –Święto Epifanii Kol 1,24-27/ Ks. prot. Mirosław Wiszniewski

14. Kazanie na święto Chrztu Pańskiego (Epifanii) 1 Kor 1, 26-31/ Randy Hacker

15. Kazanie na 2 Niedzielę po Epifanii Kol 2, 1-10/ Ks. Józef Maciąg

16. Kazanie na 3 Niedzielę po Epifanii 2 Krl 5,(1-8) 9-15 (16-18) 19a/ Ks. Jarosław Szczur 

17. Kazanie na 4 Niedzielę po Epifanii Ef 1, 15-20a/ Ks. Robert Muszyński

18. Kazanie na 3 Niedzielę przed Postem/Septuagesimae/ Jr 9, 22-23/ Dk. Renata Makula

19. Kazanie na 5 niedzielę po Epifanii Mt 13, 24-30/ Past. Leszek Wakuła

20. Kazanie na 2 Niedziela przed Postem /Sexagesimae/ 2 Kor (11, 18.23b-30) 12, 1-10/ o. Tomasz Dostatni OP

21. Kazanie na Niedzielę Przedpostną/Estomihi/ Am 5, 21-24/ Dk. Halina Radacz

22. Kazanie na Środę Popielcową Kor 2, 8-10/ Ks. Jerzy Łukaszewicz

23. Kazanie na Tygodniowe nabożeństwo pasyjne po Środzie Popielcowej Iz 59, 12-20/Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny

24. Kazanie na 1 niedziela Postu /Invocavit/ 2 Kor 6, 1-10/Pastor Marek Wółkiewicz