Ekumeniczna Wideo-Postylla to planowany prezent wszystkich Kościołów Chrześcijańskich dla wszystkich chrześcijan tradycji ewangelickiej na 500-lecie Reformacji. Będzie to zarejestrowany zbiór 60 kazań, będących komentarzami do poszczególnych tekstów biblijnych przeznaczonych jako podstawa homiletyczna na kolejne niedziele oraz święta w roku liturgicznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Będą one systematycznie rejestrowane i zamieszczane na stronie WWW Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”.