Niedziela, 29.10.2017

PRAWOSŁAWIE

PRAWOSŁAWNA KATEDRA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

9.00 Boska Liturgia – przewodniczy abp Abel, ordynariusz prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

ZAMEK LUBELSKI

11.00 Śniadanie na Zamku Lubelskim
12.00 Uroczyste otwarcie Kongresu

Moderator: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

 • Abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)
 • Abp Stanisław Budzik (Kościół Rzymskokatolicki)
 • Bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
 • Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
 • Ks. Andrzej Gontarek (Polska Rada Ekumeniczna)
 • Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (Przewodniczący Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego)
 • Sławomir Sosnowski (Marszałek Województwa Lubelskiego)
 • Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublin)
12.15
 • Prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Cerkiew Prawosławna w I Rzeczpospolitej
12.45-14.15 Prawosławie we współczesnej perspektywie światowej

Moderator: Ks. dr hab. Przemysław Kantyka (KUL)

 • Abp Hiob Getcha (arcybiskup Telmessos, Centre Orthodoxe, Chambésy, Szwajcaria), Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego: dialog ze współczesnym światem
 • Ks. prof. dr Ioan Emil Jurcan (Uniwersytet w Alba Iulia, Rumunia), Świadomość prawosławna: model dla Zjednoczonej Europy
 • Dr Peter Bouteneff (St. Vladimir’s Orthodox Seminary, NY USA)
14.15-16.00 przerwa obiadowa (Zwiedzanie Kaplicy Św. Trójcy)
16.00-16.30
 • Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski (ChAT, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Ordynariusz Wojskowy), Prawosławie w dialogu ekumenicznym.
16.30-18.00 Prawosławie. Dar dla współczesnego człowieka

Moderator: Dr hab. Krzysztof Leśniewski (KUL)

 • Ks. dr Artur Aleksiejuk (ChAT): Wolność i soborowość prawosławia a współczesny kryzys antropologiczny
 • Ks. dr Jerzy Tofiluk (ChAT), Teologia ikony dzisiaj
 • Dr hab. Mariusz Wideryński (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Misteria prawosławia w obiektywie
 • Dr Marcin Abijski (Białystok), Renesans śpiewu bizantyjskiego w Polsce
18.00-19.00 przerwa kawowa

KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW

19.00-20.00 „Ecclesia semper reformanda”. Debata o reformie Kościoła.

Moderator: O. Tomasz Dostatni OP

 • Ks. dr hab. Marek Uglorz (ChAT)
 • o. dr Paweł Krupa OP (Instytut Tomistyczny)
20.00 Uroczysta kolacja (Klasztor Ojców Dominikanów)

Poniedziałek, 30.10.2017

KATOLICYZM

KOŚCIÓŁ AKADEMICKI KUL

9.00 Uroczysta Jutrznia – przewodniczy i homilię wygłosi abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL

CENTRUM TRANSFERU WIEDZY KUL

9.45-10.15 Zwiedzanie  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z projekcją filmu
10.30-12.00 Kościół Rzymskokatolicki dzisiaj

Moderator: Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL)

 • Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD (KUL), Katolicyzm – pożegnanie z eurocentryzmem?
 • Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny „Więzi”): Nawrócenie kościelnych struktur
 • O. dr Marcin Lisak OP (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa), Polski katolicyzm w świetle badań socjologicznych.
 • Sylwia Palka (Kraków), Co mówi Duch do Kościoła w Polsce?
12.00-12.30 przerwa kawowa
12.30-13.00
 • Bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu, Biskup Sandomierski), Kościół katolicki w dialogu ekumenicznym
13.00-14.00 Owoce współczesnych dialogów ekumenicznych

Moderator: Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC (KUL)

 • O. prof. William Henn (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym), Znaczenie ekumenicznego dokumentu „Ku wspólnej wizji Kościoła”.
 • Dr hab. Krzysztof Mielcarek (KUL), Z doświadczenia dialogów na forum światowym
14.00-15.30 przerwa obiadowa
15.30-16.00
 • Abp Joris Vercammen (arcybiskup Utrechtu, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Holandii, Przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich), Unia Utrechcka Kościołów Starokatolickich dzisiaj
16.00-17.30 Kościoły Starokatolickie w dialogu ekumenicznym
Moderator: Ks. Andrzej Gontarek (ChAT, proboszcz parafii polskokatolickiej w Lublinie)

 • Ks. prof. dr Urs von Arx (Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria), Starokatolicka tradycja ekumeniczna
 • Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP), Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Polskokatolicki w dialogu ekumenicznym w Polsce
 • Bp Michał M. Ludwik Jabłoński (Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Podlaskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP), Kościół Starokatolicki Mariawitów w dialogu ekumenicznym.

Wtorek, 31.10.2017

EWANGELICYZM

COLLEGIUM IURIDICUM KUL

9.00-9.30
 • Prof. Ines A. Murzaku (Seton Hall University, USA), Ewangelicyzm. Historia reformy
9.30-11.00 Protestantyzm dzisiaj

Moderator: Ks. dr Dariusz Chwastek (ChAT)

 • Ks. dr Ireneusz Lukas (Światowa Federacja Luterańska) Protestantyzm z perspektywy Światowej Federacji Luterańskiej
 • Ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski (Rektor ChAT)
 • Prof. dr hab. Janusz Maciuszko (ChAT)
 • Prof. dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS)
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-12.00
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT), Protestantyzm wobec współczesnej kultury
12.00-13.30 Protestantyzm. Propozycja dla współczesnego człowieka…

Moderator: Dr hab. Piotr Kopiec (KUL)

 • Essayas Techane Mesfen (Etiopia) … Afryce
 • Dr Magdalena Ševčíková (Słowacja) …w Europie Środkowowschodniej
 • Pastor Randy Hacker (USA/Lublin) …w USA i w Polsce
 • Dariusz Bruncz (redaktor naczelny internetowego serwisu informacyjnego Ekumenizm.pl) …w epoce ponowoczesnej
13.30-15.00 przerwa obiadowa
15.00-15.30
 • Dr Jerzy Sojka (ChAT), Protestantyzm w dialogu ekumenicznym
15.30-17.00 Ekumeniczne doświadczenia ewangelików

Moderator: Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL)

 • Bp Jan Szarek (biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP)
 • Ks. dr Grzegorz Giemza (Polska Rada Ekumeniczna)
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT)
 • Ks. Grzegorz Brudny (proboszcz parafii luterańskiej w Lublinie, KUL)

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI TRÓJCY ŚWIĘTEJ

18.00-19.30 Nabożeństwo luterańskie w dniu 500. rocznicy Reformacji. Pamiątka Reformacji – przewodniczy bp Jan Cieślar, Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
19.30-20.15 Uroczysty koncert (z prawykonaniem Sonaty reformacyjnej Natalii Zanni-Lewandowskiej)
20.30 Bufet szwedzki (Collegium Iuridicum)